Budovy pro bydlení

arrow down
mg-1701-adobergb.jpg

Vila Lety u Dobřichovic

Rodinný dům, či spíše příměstská vila se nachází v těsné blízkosti řeky Berounky, v jejím zátopovém pásmu. Obytná funkce je zvednuta nad hladinu možné záplavy, čímž chrání dům před povodní a zároveň zvětšuje užitnou plochu pozemku... (Více o projektu)

rodinny-dum-hostivice-1.jpg

Rodinný dům Hostivice

Rodinný dům vznikl na míru pro mladou rodinu se dvěma dětmi. Požadavkem byl funkční a střízlivý dům s moderním vzhledem a minimálními náklady na provoz. Obytný prostor je maximálně propojen se zahradou... (Více o projektu)

dobrichovice-vyhnal-v1-stranka-05.jpg

Rekreační objekt Dobřichovice

Rekreační objekt na minimálním pozemku, v záplavové oblasti. Nárožní parcela tvoří dominantu a ukončení/začátek zástavby. V současnosti probíhají práce na studii stavby.... (Více o projektu)

kamenice-4.jpg

Rodinný dům v Kamenici

Návrh rodinného domu v duchu raumplánu... (Více o projektu)

navrh-2.jpg

Dostavba dvorce v Hýskově

Architektonické řešení vycházelo z hodnot území... z potřeby doplnit sídlo do celku s krajinou. Vytvořit návrhem hodnotu statku, dvoru nebo usedlosti, která bude zapadat do krajinného rázu. Celkovou kompozici dvora doplnil k hlavnímu domu symetricky pohledově objekt garáže, dílny a podkrovního klubového prostoru... (Více o projektu)

navrh-exterieru-1.jpg

Návrh rodinného domu - Lužice u Mostu

Charakteristika území Stavba je navrhována do území obce Lužice. Parcela je zahrnuta v územním planu obce Lužice pro výstavbu "nízkopodlažní obytná zástavba venkovského typu (§ 4)" Pozemek je rohový svažitý směrem k rybníkům... (Více o projektu)

navrh-exterireru-1.jpg

Návrh rodinného domu v Olešku

Idea návrhu domu, který je navržen v krásném jižním svahu v zahrádkářské kolonii. Dům využívá svah s jižním slunce. Charakter domu kombinuje klasickou venkovskou zástavbu a moderní rodinný dům, který využívá terén tím, že je do něj jemně vsazen a jemně skryt zelenou střechou... (Více o projektu)

typovy-dum-1.jpg

Typový nízkonákladový dům

Oniro je návrhem ateliéru Architekti2, který splňuje sen o moderním dostupném bydlení. Dispozice s lehkostí využívá potenciálu minimální zastavěné plochy. Takový prostor má malé pořizovací a provozní náklady. Zároveň poskytuje dostatek prostoru pro pohodlné bydlení s množstvím... (Více o projektu)