Národní dům Hradec nad Moravicí

arrow down
narodni-dum-hradec-nad-moravici-1.jpg

Projekt Národního domu v Hradci nad Moravicí - architektonická soutěž, které jsme se zúčastnili.

Celkové řešení urbanismu a architektury si bere za cíl vyřešit hlavní problémy, které vznikly historickým vývojem. Kdysi hlavní třída rozvíjejícího se města je dnes již jen slepá komunikace, kouzlo struktury ulicového urbanismu končí holou stěnou národního domu a ten postrádá hlavní fasádu, která by ho důstojně prezentovala a nabídla kulturu formou i obsahem. Dále je objekt umístěn na konci významné pohledové osy, která je v současnosti ukončena prázdným štítem.

Náš návrh formuje původní historickou ulici jako pěší korzo. Ve studii jsme kladli důraz, aby ulice měla nový cíl. Jako pohledový bod kam by slepá ulice směřovala je navržena konzola nad řekou v duchu části mostní konstrukce, která zde historicky kontinuálně byla. Lehká gradující konzola by sloužila i pro důstojné umístění plastiky letící lidské postavy od Kurta Gebauera. Tato kompozice vytvořit tak důležité pohledové těžiště. Impulz k přilákání lidí do prostoru dá sám Národní dům. Náš návrh dynamicky doplnil objekt směrem k řece, kde vytvořil ukončení pohledové osy ulice Opavská směrem přes řeku Moravici. V této částí je navržena kavárna s návazností na parter, který by sloužil pro kavárnu i kulturní využití.

Idea dostavby Národního domů je ve vytvoření nové hmoty a transformaci stávajícího objektu k novým podmínkám okolí, zejména orientací objektu i do původně dvorního traktu, dnes k hlavní komunikaci - Opavské ulice. Ta je dnes tepnou města, a vyžaduje, aby se k ní Národní dům více navázal. Opavskou ulici jsme doplnili o podélná stání. Tím by se vytvořila možnost zastavení a ne jen průjezdu, komunikace by tak nebyla jen dopravní tepnou, ale městskou třídou. Zúžením by se dosáhlo i zklidnění dopravy, přidáním stromů i odhlučnění.

Design dostavby- klasické tvarosloví v moderním pojetí a materiálu. Náš návrh formuje Národní dům ve dvou osách. Tvoří hlavní hmotu ve tvaru L. Mezi dvě křídla, kde je situováno kulturní dění, je vloženo odlehčené atrium. To vytváří optimistický otevřený spojující prostor a vstup do objektu.

Architektura nových prvků má klasický sedlový tvar, který Hradec nad Moravicí a stávající Národní dům formuje. Hmoty dostavby jsou navrženy jako betonová struktura klasického tvaru, která se od původního objektu jasně vyčleňuje, avšak ho svým tvarem nepopírá, ale doplňuje a obohacuje. Křídla Národního domů proskleným štítem propojí kulturní dění s exteriérem. Atrium formou lehké vlnky navazuje na původní křídlo.

Základním konceptem návrhu bylo doplnění moderní variabilní struktury, která nepopíra ani nedegraduje, ale naopak vhodně doplňuje stávající objekt, přebírá hodnotné principy a vytváří tak harmonický, funkční a zároveň i estetický celek citlivý ke struktuře města, historii i výrazu stávajícího objektu.

narodni-dum-hradec-nad-moravici-2.jpg
narodni-dum-hradec-nad-moravici-3.jpg
narodni-dum-hradec-nad-moravici-4.jpg
narodni-dum-hradec-nad-moravici-5.jpg
narodni-dum-hradec-nad-moravici-6.jpg
narodni-dum-hradec-nad-moravici-7.jpg
narodni-dum-hradec-nad-moravici-8.jpg
arrow down
Zaujal vás některý z našich projektů a potřebujete pomoci s realizací vašich plánů?
Sdělte nám své představy